ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ไทยอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ดอทคอมนะครับ หลังจากที่ได้ปิดตัวไปจากอุบัติเหตุข้อมูลหาย อีกทั้งตัว drupal มีปัญหาในเรื่องของการโจมตีจากเว็บจำพวก SEO ทั้งหลาย ผมก็ได้หยุดการพัฒนาไปช่วงหนึ่ง อีกทั้งได้มีภาระหน้าที่ในการย้ายบ้าน(บ้านจริงๆ) ก็เลยหายไปนานเลย กลับมาคราวนี้ จะพยายามเขียนเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต หรือผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของการทำธุรกิจ ในเชิงธุรกิจ ในเชิงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในเชิงช่าง ที่ผมได้หายไปหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมมา พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มที่จะพยายามให้เพื่อนๆในวงการร้านอินเตอร์เน็ต ได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลร้านของท่านได้ด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งผมจะพยายามถ่ายทอดออกมา ให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ครับ
SuperMENG, 21/03/2557
(เลื่อน mouse มาตรงนี้เพื่ออ่านต่อ)
การเชื่อมต่อเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าหากัน เพื่อให้สามารถสื่อสารแล
คำเตือน บทความ รูปภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดในเว็บไซต์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก/ทำซ้ำ เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากการศึกษาภายในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น หากต้องการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์แห่งนี้ สามารถทำได้โดยการทำ link กลับมายังเว็บไซต์แห่งนี้ หรือทำการ share โดยระบบ social network เท่านั้น